Корпус текстів Юрія Шевельова (Шереха)
Для великих корпусів ця дія може забрати декілька хвилин. Будь ласка, зачекайте.

Корпус текстів Юрія Шевельова (Шереха)

Корпус текстів Юрія Шевельова (Шереха). Включені видання: Шевельов, Юрій. З історії незакінченої війни. (упорядники Оксана Забужко, Лариса Масенко) — Київ: Вид. «Києво-Могилянська академія», 2009. — 471 с. ISBN 978-966-518-519-2; Шевельов, Юрій. З історії незакінченої війни. (упорядники Оксана Забужко, Лариса Масенко) — Київ: Вид. «Києво-Могилянська академія», 2009. — 471 с. ISBN 978-966-518-519-2; Шерех, Юрій. Поза книжками і з книжок. - Київ: Вид-во «Час», 1998. — 456 с. ISBN 966-95238-3-4; Шерех, Юрій. Друга черга. - «Бібліотека Прологу і Сучасности Ч. 130», 1978. — 393 с.; Шерех, Юрій. Не для дітей. - Нью-Йорк: Вид-во «ПРОЛОГ», 1964. — 416 с.; Шевельов, Юрій. Вибрані праці: у 2 кн. Книга ІІ. Літературознавство. — Київ: Видавництво «Києво-Могилянська академія», 2009. — 1151 с. ISBN 978-966-518-496-6; Шевельов, Юрій. Вибрані праці: у 2 кн. Книга І. Мовознавство. — Київ: Видавництво «Києво-Могилянська академія», 2009. — 583 с. ISBN 978-966-518-494-2; Шерех, Юрій. Третя сторожа. - Балтимор-Торонто: «Смолоским», 1991. — 454 с.; Шевельов, Юрій. «Я, мені, мене… (і довкруги)». Спогади. У двох томах. Видавництво часопису «Березіль», Видавництво М. П. Коць. Харків — Нью-Йорк, 2001; Забужко, О., Шевельов, Ю. Вибране листування на тлі доби: 1992—2002: з додатками, творами, коментарями, причинками до біографій та іншими документами. — К.: Висока Полиця, ВД Факт, 2011

Кількості
Токенів1346424
Слів1037949
Речень66039
Абзаців17461
Документи104
Загальна інформація
Опис корпусу перейти
МоваUkrainian
КодуванняUTF-8
Скомпільовано12/04/2017 12:31:53
Позначки Специфікація
Розміри лексикону
word138187
lemma32172
tag157
Огляд позначок
ч.р...c.*
ж.р...z.*
с.р...s.*
іменникI.*
дієсловоD.*
дієприкметникDk.*
дієприслівникDs.*
прикметникK.*
займенникZ.*
прислівникS.*
прийменникJ.*
сполучникP.*
числівникC.*
часткаT.*
вигукW.*
абревіатураA.*
рештаR.*
Lempos-закінчення
іменникi.*
дієсловоd.*
дієприкметникdk.*
дієприслівникds.*
прикметникk.*
займенникz.*
прислівникs.*
прийменникj.*
сполучникp.*
числівникc.*
часткаt.*
вигукw.*
абревіатураa.*
рештаr.*

Структури з атрибутами