КОРПУСИ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
кафедри загального та прикладного мовознавства і слов'янської філології
Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Корпуси текстів є частиною науково-дослідних робіт
"Категорійно-лексикографічна і трансформаційно-аналогійна граматика службовості" та
"Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання"

Конкорданс

Корпус

Про корпуси

Документація до корпусного менеджера (англійською)

Документація до корпусного менеджера (українською)

Додаткові ресурси

© Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов'янської філології
© Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)
2018